Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.wijkopenmachines24.nl toegankelijke diensten van wijkopenmachines24 BV

Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de
website en diensten van wijkopenmachines24. Door het gebruik van onze website of
onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan
verbonden bent.
§ 1 Algemene zaken en contract
(1) De internetsite www.wijkopenmachines24.nl is een website, dat onder het domein
van wijkopenmachines24 valt, gelegen in Korte Hei 23 in 4715RS Rucphen. Met
deze website willen wij consumenten en andere bezoekers (hierna “gebruiker”) over
onze website en diensten informeren.
(2) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde machines in te
vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn machine te krijgen. De online-
taxatie is geheel vrijblijvend.
(3) De huidige algemene voorwaarden (hierna “AGV”) gelden voor het gebruik van
onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval
gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het
noemen van redenen te veranderen.
§ 2 Online-taxatie
(1) Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde machinegegevens in
te vullen, om vervolgens een online-taxatie van zijn machine te krijgen. De online-
taxatie dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs voor uw machine.
(2) De online-taxatie van onze website vormt geen bindend koopaanbod van
wijkopenmachines24, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van het
voertuig of machine.
(3) Een aankoop van een voertuig of machine door wijkopenmachines24 of een
affiliatie vindt in regel pas plaats na de beoordeling van de machine door een van
onze experts in een van onze vestigingen in Nederland.
(4) Iedere taxatie, die online wordt verkregen of per email naar de gebruiker wordt
gestuurd, is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van de
machine.
§ 3 Gebruikersrechten

(1) Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om
een kopie te maken van het online-taxatie formulier, wat door wijkopenmachines24 is
samengesteld.
(2) Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële
doeleinden. Gebruikers mogen de online gegevens noch volledig, noch gedeeltelijk
voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor
commerciële doeleinden te gebruiken.
(3) Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te
belemmeren.
(4) Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van
onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers
zonder de schriftelijke toestemming van wijkopenmachines24 geen data mining,
geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke
onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.
(5) De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke
toestemming van wijkopenmachines24 is niet toegestaan.
(6) Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat –
bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in
hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.
(7) De gebruiker verleent wijkopenmachines24 het onbeperkte en overdraagbare
recht om de inhoud, die de gebruiker aan wijkopenmachines24 overgedragen heeft,
zoals voertuiggegevens en foto's in het kader van de taxatie van een voertuig in een
vestiging van wijkopenmachines24, online en offline te gebruiken.
§ 4 Vrijwaring
(1) Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante
en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave
door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.
(2) In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met
onze klantenservice via info@wijkopenmachines24.nl.
§ 5 Privacy beleid
(1) De bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van
onze website worden erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te
handhaven, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij aan alle wettelijke voorschriften
op het gebied van gegevensbescherming voldoen.
(2) Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is wijkopenmachines24, Korte Hei
23, 4715RS Rucphen. U kunt voor alle vragen, wat betreft het privacy beleid, terecht
bij wijkopenmachines24. Het beste per email naar info@wijkopenmachines24.nl.

(3) Persoonsgegevens zijn gegevens, waar een gebruiker individueel invloed op kan
hebben. Daarbij hoort bijvoorbeeld het email-adres of telefoonnummer. Via onze
website verzamelen wij persoonlijke gegevens, wanneer de gebruiker deze aan ons
verstrekt. In het kader van de online-taxatie van de machine is dit het geval.
(4) Wij gebruiken deze informatie, voor zover dit nodig is om onze diensten te
verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt
uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbeveling reclame) door ons
of verbonden bedrijven. Uw email-adres gebruiken wij, om u op de hoogte te stellen
van vergelijkbare producten of diensten.
(5) U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw email-adres en uw
telefoonnummer gebruiken, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
De makkelijkste manier is door te klikken op de link onderaan onze e-mail. U kunt uw
intrekking echter ook sturen naar: info@wijkopenmachines24.nl, onderwerp
“Terugbel verzoek”.
§ 6 Aansprakelijkheidsbeperking
(1) We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van wijkopenmachines24
zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het
internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website
kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de
frequentie en duur van deze storingen te beperken.
(2) In het kader van het gebruik van onze website en diensten accepteren we
onbeperkte aansprakelijkheid bij schade, die door wijkopenmachines24 of door onze
wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende
vertegenwoordigers worden veroorzaakt.
(3) In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is
wijkopenmachines24 niet aansprakelijk. Bovendien is wijkopenmachines24 niet
aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid. Hierbij beperkt zich de
nalatigheid door de gemiddelde schade.
(4) De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van
gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.
(5) Voor zover de aansprakelijkheid van wijkopenmachines24 uitgesloten of beperkt
is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers,
vertegenwoordigers en freelancers.
(6) De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld.
wijkopenmachines24 neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen
risico.
§ 7 Auteursrecht en licenties

(1) Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze
website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en
gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen
mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.
(2) Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo's of handelsmerken
van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de
rechten van derden. Dit is niet toegestaan.
§ 8 Salvatorische clausule
Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid
van de overige bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een
geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
§ 9 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie
Uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden geldt. Plaats van handeling
en rechtelijke positie is Amsterdam.